بازدید استاندار گیلان از پروژه احداث بزرگراه و پل مرزی آستارا

با حضور در مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری آذربایجان، از عملیات اجرایی پروژه بزرگراه آستارا – آستارا بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث این طرح بین‌المللی قرار گرفت.  این مسیر شامل ۱.۲ کیلومتر بزرگراه، ۲.۵ کیلومتر راه اصلی و ۲ کیلومتر رابط هاست که در مسیر دو خطه رفت و برگشت احداث می‌شود.