مشاوره‌ای و طراحی کمربندی باکو

توضیحات

خدمات مشاوره‌ای و طراحی کمربندی 2 باکو

جزییات

  • کارفرمای پروژه: وزارت راه و ترابری آذربایجان
  • مکان: آذربایجان - باکو
  • تعداد مهندسین مشاوره پروژه: 7 نفر
مهارت های پروژه
  • سرعت عمل
    86%
  • گونه های طراحی
    90%
لینک پروژه