راهسازی و بازیافت

در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور، شرکت آذرپاسیلو بسته به خواسته های کارفرمایان و مجریان، طیف گسترده ای از خدمات مهندسی را ارایه می نماید.
راهسازی و بازیافت

حمل و نقل، کلید توسعه است. حمل و نقل را می توان موضوع تأمین حرکت انسان و کالا به طور مطلوب و اقتصادی تعریف کرد.واضح است که در این مطلوبیت، ایمنی، راحتی، سرعت، نظم و گستردگی مستقر است. در این رابطه، توجه به همسویی برنامه هایتوسعه حمل و نقل با دیگر بخش ها از جمله محیط زیست، ضروری است. احداث راه ها در مناطق طبیعی و حساس، منجر به کاهشارزش ها و کارکردهای موثر این گونه مناطق می گردد، چرا که علاوه بر تخریب های مستقیم ناشی از احداث و بهره برداری، باعث افزایش دسترسی به مناطق بکر طبیعی و در نتیجه تجاوزات انسانی به این مناطق می شود. با توجه به مبحث اکولوژی جاده در زمینه های برنامه ریزی، حفاظت، مدیریت، طراحی و سیاست گزاری محیط زیست، می توان توسعه راه ها را با مطالعات فنی- اقتصادی و امکان سنجی مناسب انجام داد. یکی از موارد این مطالعات، استفاده از مواد بازیافتی در روسازی راههاست.

چکیده خدمات

در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی کشور، شرکت آذرپاسیلو بسته به خواسته های کارفرمایان و مجریان، طیف گسترده ای از خدمات مهندسی را ارایه می نماید. این خدمات تحت عناوین زیر دسته بندی می شوند :

  • مطالعات شناخت طرح و امکان سنجی
  • مطالعات پایه و مرحله اول
  • مطالعات مرحله دوم و تفصیلی
  • نظارت کارگاهی و کنترل کیفیت
  • خدمات فنی حین اجرا تحت عنوان نظارت عالیه
  • خدمات کنترل مطالعات و طراحی
  • خدمات مدیریت طرح در قالب قراردادهای ۲ و ۳ عاملی
  • مجموعه خدمات مهندسی در قالب قراردادهای طرح و ساخت
جزئیات

مدیریت زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی دارای ۴ روش کلی است که شامل: ۱)کاهش در مبدا، ۲)استفاده مجدد، ۳)بازیافت، ۴)دفن در زیر خاک؛ اما به علت ظرفیت محدود محل دفن زباله،منابع معدنی مناسب،اثرات منفی محیط زیستی و مسایل اقتصادی عواملی در پردازش و بازیافت مواد زائد جامد در دنیا شده است. از انجا که برای ساخت لایه‌های مختلف روسازی راه‌ها نیاز به تهیه مصالح با کیفیت و مناسب می باشد،که برای این منظور معمولا از منابع طبیعی برداشت شده که علاوه بر هزینه زیاد تهیه و حمل آنها، خود عامل برهم زدن محیط زیست و شکل طبیعی زمین میشود؛ هدف از این مقاله بررسی پتانسیل استفاده از مواد زائد جامد،همچون نخاله‌های ساختمانی،پلاستیک،شیشه و لاستیک‌های خرد شده در تهیه آسفالت و لایههای روسازی با تاکید بر عدم آلوده کردن و حفاظت از محیط زیست برای راهسازی می باشد

پروژه های ویژه